Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia (NSD) telah didaftarkan pada tahun 1961 sebagai badan bukan kerajaan yang dikecualikan daripada cukai tempatan dengan tujuan memperbaiki taraf hidup warga pekak Malaysia.

Namun, sejak kebelakangan ini, pelbagai organisasi ditubuhkan bertujuan membantu warga pekak mengatasi kelemahan mereka. Ini membuka ruang bagi NSD menumpukan perhatian mereka terhadap isu bagaimana kanak-kanak pekak dapat dibantu dalam mempelajari bahasa ibunda (bertulis.bertutur) sebagai bahasa utama.